İK Politikamız

ÇALIŞANLARIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

Kervan Gıda olarak “En Değerli Sermayemiz İnsan Kaynağımızdır” anlayışıyla;
 
  • Tüm çalışanlarına eşit mesafede durur,
  • İşe alma ve çalışma sürecinde ayrımcılığı, her türlü zorlayıcı ve baskı altında çalışmayı reddeder,
  • Ayrımcılıktan uzak bir çalışma ortamında eğitim, tayin ve terfi kararlarında objektif veriler kullanır, çalışanların gerek mesleki bilgi ve becerilerinin, gerekse kişisel yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler gerçekleştirir,
  • İş hayatıyla özel yaşam arasında dengeyi sağlamayı taahhüt eder,
  • Çalışanların kişilik onurunu korumaya, mevzuattan ve sözleşmelerden kaynaklanan tüm özlük haklarının tam ve eksiksiz olarak kullanımına özen gösterir,
  • Çalışanların birbirleriyle karşılıklı güven, saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde iletişim ve işbirliği yapmalarını bekler,
  • Çalışanlarının karar alma sürecine katılmalarını sağlamaya çalışır,
  • Bütün çalışanlarının bilgi sistemlerini yasalara ve etik kurallara uygun kullanmasını bekleriz.
 

ETİK DEĞERLERİMİZ

Sorumluluk 
Yasal sorumluluklarımızın yanı sıra, müşterilerimize, çalışanlarlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma ve çevreye karşı olan bütün sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.
 
Çıkar Çatışması 
Kervan Gıda çalışanları çıkar çatışmasıyla sonuçlanacak eylemlerden özenle kaçınır ve görevleri esnasında şirket yararını korumaya özen gösterir, kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınırlar. Şirket yararı ile kişisel menfaatlerin çatışması ve çalışanların konumlarından dolayı uygun olmayan kişisel menfaatler elde etmesine, yakınlarına veya 3. şahıslara çıkar sağlamasına hiç bir koşulda müsaade edemeyiz.
 
Tarafsızlık 
Bütün çalışanlarımız için adil bir çalışma ortamı sunar ve bu çalışma ortamının önemini her bireyin benimsemesini sağlarız. Kurum ve kuruluşlarda olan ilişkilerimizde yaş, ırk, etnik köken, milliyet, politik görüş, dini inanç, cinsiyet vb. ayrımlardan kaçınırız.
 
Dürüstlük 
Bütün iş ilişkilerimizde ve süreçlerimizde dürüstlük önceliğimizdir. Kervan Gıda çalışanları iş ilişkisinde bulunduğu her bireyle dürüstlükten ödün vermeden işlerini sürdürmektedir.
 
Gizlilik ve Ticari Sırların Korunması 
Kervan Gıda bünyesindeki her çalışan; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösterir. Herhangi bir nedenle şirketten ayrılan personelin görev ve pozisyon nedeniyle sahip olduğu her türlü belge, doküman ve gizlilik arz eden bilgilerin korunmasına ve bunların ileride şirket aleyhinde kullanılmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına özen gösteririz. 
 
Çalışma Saatleri 
Kervan Gıda çalışma düzeni Beyaz Yaka ve Mavi Yaka çalışanlar için ayrı düzenlenmiştir. Tüm çalışanlarımız için haftalık çalışma saati 45 saat olup, Beyaz Yaka çalışanlarımız hafta içi (Pazartesi-Cuma) 08:00-18:00 saatleri arasında çalışmakta, Mavi Yaka çalışanlarımız ise vardiyalı düzende çalışmaktadırlar.
 
Eğitim Sistemi
Kervan Gıda’da çalışanlarımız işe başladıkları ilk gün itibariyle oryantasyon ve işbaşı eğitimlerine tabi tutulmakta, şirkete uyum süreçlerinin verimli ve başarılı geçmesi sağlanmaktadır. Diğer yandan mevcut çalışanlarımızın gerek sektör dinamiklerinin gerektirdiği ve/veya teknolojinin getirdiği yenilikleri kazanmaları, gerekse kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamaları adına eğitimler ile desteklenmeleri sağlanmaktadır.
 
Performans Değerlendirme Sistemi
Beyaz Yaka ve Mavi Yaka çalışanlarımız yıl boyunca Hedef ve Yetkinlik Bazlı Performans Yönetimi Sistemi kapsamında değerlendirilmekte ve bu doğrultuda performans primi ile ödüllendirilebilmektedirler.
 
Sosyal Haklar
Çalışanlarımıza yemek ve servis hizmeti sağlanmaktadır.